Màn hình Ambu® aView™, Ambu® aView™ 2 Advance

Ambu aView 2 Advance là màn hình full-HD di động, chất lượng cao dùng cho nội soi một lần được thiết kế để giúp bạn tập trung vào bệnh nhân của mình.

* Hình ảnh tuyệt vời giúp bạn thực hiện các thủ thuật một cách tự tin
* Giải pháp linh hoạt và trực quan hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn
* Thiết kế có tư duy tiến bộ cho phép bạn luôn kết nối và cập nhật
* Luôn cập nhật cho bạn

Sản phẩm cùng loại

Klarity
Ganshorn
Canon
Schiller
Ambu