Mặt nạ cứu thương Rescue Mask (Res-Cue Mask)

Ambu Res-Cue Mask được thiết kế để cung cấp khả năng thở cấp cứu được bảo vệ cho bất kỳ bệnh nhân nào (mọi lứa tuổi) và cũng có thể được sử dụng với máy hồi sức nếu bạn tháo bộ lọc.

Sản phẩm cùng loại

Klarity
Ganshorn
Canon
Schiller
Ambu