Dây nội soi Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2 Ambu® aScope™ 4 Broncho Large 5.8/2.8 Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim 3.8/1.2 Ambu® aScope BronchoSampler™ Ambu® aScope

Dây nội soi phế quản aScope ™ 4 là giải pháp nội soi phế quản dùng một lần, linh hoạt, dễ dàng mang đi. Với chiều rộng kênh làm việc là 2,2 mm, tiện lợi cho việc thực hiện một loạt các quy trình, bao gồm:

** Đặt nội khí quản
** Quản lý bài tiết được giữ lại
** Quy trình BAL và BW
** Lấy mẫu bàn chải mẫu được bảo vệ
** Thủ tục PDT
** Đào tạo kỹ năng nội soi phế quản

Sản phẩm cùng loại

Klarity
Ganshorn
Canon
Schiller
Ambu